...
REGLER (SE/SV - SVENSKA)
1. Uppmana inte andra att begå självmord

2. Ingen rasism eller hat mot andra folkslag eller nationaliteter oavsett vad

3. Du har ingen ensamrätt till servern och får inte sparka ut eller be folk att lämna för att du o dina vänner vill vara ensamma.

4. Läck inte folks personuppgifter (doxing) eller hota folk med doxing.

5. Prata inte om saker innehåller våldtäkt, sexuella övergrepp eller annat som kan vara stötande och/eller olagligt enligt svensk lag.

6. Inkludera inget i dina skämt eller förolämpningar som kan få dig eller andra att framstå som en pedofil.

Behandla folk med respekt, spela och ha roligt - OM det är så att man vill att folk ska lämna så man kan köra med kompisar så SKA man åtminstone be folk lämna på ett snällt sätt, är de så att dom inte vill så får ni helt enkelt acceptera ett "nej", eller själva lämna.
...
RULES (EN/US - ENGLISH)
1. Don't encourage suicide.

2. No racism or hate towards other nationalities of any kind.

3. Don't claim the server, everyone is allowed to play.

4. Don't dox or threaten other players

5. Don't talk about anything that includes rape, sexual assault or anything that could be considered offensive or illegal.

6. Don't include anything in your jokes or insults towards that could make you or them look like a pedophile.Treat people with respect, play and have fun - IF you want people to leave so you can play with your friends then you SHOULD ATLEAST ask people in a kind way to leave. If they do not wish to leave you should just accept a "no" or leave yourself.
[SE] Att vara arg och kasta mindre förolämpningar som inte kan skada andra räknas inte som regelbrott
[EN] Being angry and throwing insult that may not cause any harm is not considered an offence

Join Discord